Translate

Programació pròxims mercats d'intercanvi

La Xarxa de Xarxes d'Intercanvi Valencianes (la XXIV, o la 24) ha programat els pròxims sis mercats d'intercanvi.

Mercats coordinats en els quals esperem la participació de totes.

Les dates, el lloc, i la resta d'informació es confirmarà  amb una setmana d'antelació a la data prevista.


Febrer

9 Torrefiel Horta Nord

24 Horta Sud  Comunitat d'Intercanvi Horta Sud

Març

10 Meliana SIL-Meliana

24 Buñol EcoRed Hoya de Buñol

Abril

14 Port de Sagunt EcoXarxa Morvedre

28 Llíria Xarca Local d'Intercanvi del Camp de Túria