Translate

Les Monedes Locals

Una introducció als motius que fan necessàries les Monedes Locals i la descripció d'algunes de elles.